?

Log in

Скорабагатаў Віктар, Собалева Наталля, Гётэ, Радзівіл, „Фаўст” | Камунікат.org - МУЗЫКА_BY [entries|archive|friends|userinfo]
music_by

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Скорабагатаў Віктар, Собалева Наталля, Гётэ, Радзівіл, „Фаўст” | Камунікат.org [Nov. 15th, 2016|07:26 am]
music_by

music_by

[kamunikat]
Гётэ, Радзівіл, „Фаўст”
Скорабагатаў Віктар, Собалева Наталля

Колішнюю Беларусь называлі краінай замкаў. Велічныя палацавыя комплексы, рэзідэнцыі беларскіх магнатаў славіліся як культурныя цэнтры еўрапейскага значэння. Слонім, Горадня, Ружаны і, вядома, Нясвіж -- рэзідэнцыя князёў Радзівілаў - уражвалі сучаснікаў сваімі карціннымі галерэямі, бібліятэкамі, тэатральнымі паказамі. Многія прадстаўнікі уплывовых родаў прысвячалі сябе мастацкай творчасці. Род Радзівілаў бярэ пачатак у ХV стагоддзі і неўзабаве робіцца адным з самых знатных у Вялікім Княстве Літоўскім. Гэты род даў айчыне не толькі палітыкаў, военачальнікаў, духоўных асобаў вышэйшага сану, але і цэлую пляяду дзеячаў культуры -- асветнікаў, паэтаў, мастакоў, музыкантаў. Адным з тых, хто найбольш яскрава выявіў сябе ў мастацкай творчасці, быў князь Антон Генрык Радзівіл, ардынат нясвіжскі і алыцкі, заснавальнік берлінскай лініі Радзівілаў, кампазітар, мецэнат. Болей...

linkReply