?

Log in

«Kufar» у Гомлі | Камунікат.org - МУЗЫКА_BY [entries|archive|friends|userinfo]
music_by

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

«Kufar» у Гомлі | Камунікат.org [Jan. 26th, 2017|10:26 am]
music_by

music_by

[kamunikat]
У Гомлі вучылі лаяцца па-беларуску ды спявалі фольк у рокавай манеры. Тэмаю чарговых заняткаў гомельскіх курсаў «Мова нанова» была беларуская лаянка, а гасцямі – гурт «Re1ikt», які, праўда, табуяванай лексікі не выкарыстоўваў, але спяваў па-беларуску. Наведнікам курсаў новы імідж гурта спадабаўся.«Яны памянялі стыль, калі перайшлі з расейскай на беларускую мову. У іх памянялася гучанне, яны сталі больш таямнічыя, на мой погляд, і гэта дадало ім разынку», – сцвярджае Аляксандр, адзін з удзельнікаў «Мовы нанова». Музыкі гомельскага паходжання, што жывуць у Менску, прывезлі на радзіму свой апошні беларускамоўны альбом «Kufar», з якога чаго толькі ні выцягнулі: і аўтэнтычныя песні ў рокавай апрацоўцы, і аўтарскія творы, у ... Болей...
linkReply