?

Log in

No account? Create an account
У Гародні выступілі „Віктар Сямашка і Кумпанія” | Камунікат.org - МУЗЫКА_BY [entries|archive|friends|userinfo]
music_by

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

У Гародні выступілі „Віктар Сямашка і Кумпанія” | Камунікат.org [Dec. 27th, 2016|08:34 pm]
music_by

music_by

[kamunikat]
У Гародні прайшоў канцэрт музыкі і паэта Віктара Сямашкі ў Цэнтры гарадскога жыцця. Свой канцэрт аўтар назваў „Наросхрыст”, ён уключае меладэкламацыю і імправізацыі. Гэты адметны кірунак сучаснага музычнага мастацтва прыйшлі падтрымаць прыхільнікі.Удзельнікі праекта – зборная беларускіх музык-імправізатараў. Падчас імпрэзы Віктар чытаў свае вершы пад музыку і спантанныя музычныя кампазіцыі. Кажа Віктар Сямашка:
– Люблю такія ўтульныя, хатнія памяшканні, таму што і музыка наша не стадыённая. І людзей не шмат прыходзіць на нашыя выступленні. На іх прыходзяць самыя абраныя. Мы добра чуем адно аднаго, тут не трэба шмат апаратуры, усё вельмі проста і змястоўна.Гэты музычны кірунак мае невялікую аўдыторыю. Але адданую. Падчас мерапрыемства праводзілася віктарына для слух... Болей...
linkReply